CTPK Photos images pics


✴️CTPK besgel✴️ 🔳Size S+ 🔳Male♂️ 🔳Age 4 month 🔳Interested DM or WA 🔳082114390707 #ctpkbetta #bettactpk #ctpk #cupanghias #crowntailplakat #bettacrowntail #bettacrossbreed #bettaindonesia #bettafish #cupanghias #cupanghiasindonesia #cupangserit


0Normal

HMPK CROWNTAIL RARE ITEM MSH BUAT BESARIN DULU NFS NEW TYPE FROM BREEDING # #hmpkct #pkct #ctpk


0Normal

가운데낀 막내가 둘째랑만 해가지구..나랑 플레어링하는 첫째..ㅋㅋㅋㅋㅋ사진찍는데 왜 와서 플레어링하는거냐구 ㅋㅋㅋ #베타 #베타물고기 #베타피쉬 #베타초보 #베타키우기 #물생활 #물고기스타그램  #베타스타그램 #플라캇베타 #plakatbetta #취미 #betta #bettafish #bettalover #bettacommunity #bettaholic #bettasorority #ベタ #갤럭시코이플라캇 #galaxykoibetta #HMPK #팬시캔디플라캇 #fancycanbybetta #레드드래곤플라캇 #reddragonbetta #CTPK


0Normal

어항사진낼까하구.. 찍어둔거보는데.. 첫째둘째는 정말 흔적사진이고.. 그냥 막내사진낼까 고민중인 ㅠ 찍으니까 막쳐다본다구 ㅜㅜ #베타 #베타물고기 #베타피쉬 #베타초보 #베타키우기 #물생활 #물고기스타그램  #베타스타그램 #플라캇베타 #plakatbetta #취미 #betta #bettafish #bettalover #bettacommunity #bettaholic #bettasorority #ベタ #레드드래곤플라캇 #reddragonbetta #CTPK


0Normal

어제밤에 조금 이른 전체환수를 해줬습니다! 겨울철이라 30퍼든 70퍼든 부분환수하려했지만.. 너무 더러워지고 여과기도 소용없길래 셋다 무여과로 바꿔주면서 갈아준건데 ㅠㅠ 거품집만드는거보니 아주성공적으로 환수한 ㅠㅠ 오랜만에본 거품집들이 왕창있으니 좋네요 ㅠㅠ #베타 #베타물고기 #베타피쉬 #베타초보 #베타키우기 #물생활 #물고기스타그램  #베타스타그램 #플라캇베타 #plakatbetta #취미 #betta #bettafish #bettalover #bettacommunity #bettaholic #bettasorority #ベタ #갤럭시코이플라캇 #galaxykoibetta #HMPK #팬시캔디플라캇 #fancycanbybetta #레드드래곤플라캇 #reddragonbetta #CTPK


3Normal

#bettaspawn170919 turned 3 weeks old a few days ago! I’m hoping this batch will display their mother’s genes of #CTPK tail type. (Father is a #HMPK) 🤞🏻They’re starting to colour up a little too • • • #bettafish #siamesefightingfish #bettabreeding #bettaspawn #singapore #fishhobby #bettahobby #instagram #aquarium #femalefisher #shotoniphone #bettasofinstagram #bettasofig #singaporebettafish #aquatics #bettasplendens


0Normal

우리집 변비쟁이들의 플레어링... 항상 잘보던애들인데 추워지면서 더 변비가 심해져서 플레어링 시키는데.. 둘째나 막내나 아가미펼칠때 원래색이 남아있는거 보면 귀엽습니다 ㅋㅋㅋ #베타 #베타물고기 #베타피쉬 #베타초보 #베타키우기 #물생활 #물고기스타그램  #베타스타그램 #플라캇베타 #plakatbetta #취미 #betta #bettafish #bettalover #bettacommunity #bettaholic #bettasorority #ベタ #팬시캔디플라캇 #fancycanbybetta #레드드래곤플라캇 #reddragonbetta #CTPK


0Normal

Tonight's feature: Chicken Saltimbocca served with a red onion compote, roasted cauliflower and herb sauteed haricot vert #glutenfree #Nightshadefree #foodallergyawareness #chefLife #ChefTj #privatechef #ctpk


1Normal

오늘두 환수노예 ㅠ 그래두 반찬통으로 애들바꿔서 온도맞댐해주는데 저네모난통을 더좋아하는듯 ㅎㅎㅎ 슬슬 겨울오는데 전체환수를 쉬어야할지 고민되네요 ㅠ #베타 #베타물고기 #베타피쉬 #베타초보 #베타키우기 #물생활 #물고기스타그램  #베타스타그램 #플라캇베타 #plakatbetta #취미 #betta #bettafish #bettalover #bettacommunity #bettaholic #bettasorority #ベタ #환수 #갤럭시코이플라캇 #galaxykoibetta #HMPK #팬시캔디플라캇 #fancycanbybetta #레드드래곤플라캇 #reddragonbetta #CTPK


0Normal

鬥魚與藍絲絨 #betta #ctpk #bettafish #bettaholic #泰國鬥魚 #藍絲絨蝦


0Normal

아직두 환수중 ㅠㅠ 온도 맞추는게..쉽지않네요 ㅠㅠ 다음부턴 70퍼든 50퍼든 부분환수로 겨울지내기로 ㅠㅠ #베타 #베타물고기 #베타피쉬 #베타초보 #베타키우기 #물생활 #물고기스타그램  #베타스타그램 #플라캇베타 #plakatbetta #취미 #betta #bettafish #bettalover #bettacommunity #bettaholic #bettasorority #ベタ #갤럭시코이플라캇 #galaxykoibetta #HMPK #팬시캔디플라캇 #fancycanbybetta #레드드래곤플라캇 #reddragonbetta #CTPK


0Normal

#ctpk #pkct


6Normal

어제 저녁에 퇴근하고오니 주문한 선반왔길래 부랴부랴 만들어줬습니다! 만드느라고 아주..ㅠㅠ원래사이즈대로면 맨아래칸에 애들둘까했는데 잘보이는 곳이 좋아서 2번째칸에다 튀어나와두 뒀습니다! 조립할땐 별루였는데 두니 이쁜.. #베타 #베타물고기 #베타피쉬 #베타초보 #베타키우기 #물생활 #물고기스타그램  #베타스타그램 #플라캇베타 #plakatbetta #취미 #betta #bettafish #bettalover #bettacommunity #bettaholic #bettasorority #ベタ #갤럭시코이플라캇 #galaxykoibetta #HMPK #팬시캔디플라캇 #fancycanbybetta #레드드래곤플라캇 #reddragonbetta #CTPK


0Normal

Fish cakes (cod, flounder and bass) #glutenfree #Nightshadefree #foodallergyawareness #chefLife #ChefTj #privatechef #ctpk


0Normal

Mashed yucca with garbanzo bean butter and dill #glutenfree #Nightshadefree #mmmgood #foodallergy #chefLife #ChefTj #privatechef #ctpk


0Normal

Shrimp n Chicken Farfalle with garlic cream sauce #chefLife #ChefTj #privatechef #ctpk


0Normal

어항위에 생이가래들이 점점 늘어나길래 남아서 모아뒀던 호스들로 피딩존 만들어봤습니다..! 분명.. 나중에 가라앉아있을듯하지만.. 아이들 공기 마실곳(?) 생각해서 배치해봤습니다 ㅎㅎㅎ #베타 #베타물고기 #베타피쉬 #베타초보 #베타키우기 #물생활 #물고기스타그램  #베타스타그램 #플라캇베타 #plakatbetta #취미 #betta #bettafish #bettalover #bettacommunity #bettaholic #bettasorority #ベタ #갤럭시코이플라캇 #galaxykoibetta #HMPK #팬시캔디플라캇 #fancycanbybetta #레드드래곤플라캇 #reddragonbetta #CTPK


2Normal

성깔있는 노랑노랑 송사리 #넘나리작은것 #ctpk #betta


0Normal

CTPK FANCY DRAGON MALE 서울 노원구 공릉2동 240-249 #BETTA #CTPK #MYBETTA


1Normal

Seafood Paella Shrimp, chicken, mussels #glutenfree #Nightshadefree #foodallergyawareness #chefLife #ChefTj #privatechef #ctpk #mmmgood


3Normal

Country fried cauliflower steak (Not Fried Vegan Beef Steak - respect the veggies) #ghee #cassavaflour #organiccauliflower #ctpk #ChefTj #privatechef #mmmgood


2Normal

Dimensi ideal dari Crowntail Plakat (CTPK) sesuai standar #cupanghias #bettaworld #ctpkbetta #bettafish #crowntail #crowntailbetta #crowntailplakat #ctpk


0Normal

아직 키운지 첫째도 3개월밖에 안되지만.. 아가들 첫눈에 반한 분양글영상 다 소장중인ㅋㅋㅋㅋ힘들때 반려어들 영상보면 진짜 그만큼 힐링되는게없네요! 성장모습보는것도 정말매력인 ㅎㅎㅎ #베타 #베타물고기 #베타피쉬 #베타초보 #베타키우기 #물생활 #물고기스타그램  #베타스타그램 #플라캇베타 #plakatbetta #취미 #betta #bettafish #bettalover #bettacommunity #bettaholic #bettasorority #ベタ #갤럭시코이플라캇 #galaxykoibetta #HMPK #팬시캔디플라캇 #fancycanbybetta #레드드래곤플라캇 #reddragonbetta #CTPK


1Normal

오늘 일도 뭐같구 저녁에도 뭐같았는데 막내가 작게나마 위로한거처럼.. 여태만들던거보다 거어어어대한 거품집만들어둠 ㅎㅎ 24시간중에 유일하게 좋아하는 물고기보는시간^^)9 #베타 #베타물고기 #베타피쉬 #베타초보 #베타키우기 #물생활 #물고기스타그램  #베타스타그램 #플라캇베타 #plakatbetta #취미 #betta #bettafish #bettalover #bettacommunity #bettaholic #bettasorority #ベタ #레드드래곤플라캇 #reddragonbetta #CTPK


0Normal

정말 막내는 우리집 물고기중에 제일 카메라 볼줄아는아이 ㅋㅋㅋㅋ성격은 첫째보다 덜 사납긴한데 둘째보다도 까칠하고 파다닥거리는데 사진이 찍구 흔들리는게 많이 없는게 의외인ㅋㅋㅋㅋ 이뿌다이뻐..크라운플라캇짱임..8ㅅ8 #베타 #베타물고기 #베타피쉬 #베타초보 #베타키우기 #물생활 #물고기스타그램  #베타스타그램 #플라캇베타 #plakatbetta #취미 #betta #bettafish #bettalover #bettacommunity #bettaholic #bettasorority #ベタ #레드드래곤플라캇 #reddragonbetta #CTPK


0Normal

8월 마지막 환수끝..!! 엇그제온 생이가래들이 많아서 나눠서 넣어줬는데 ㅋㅋㅋㅋ다른애들 보단 둘째가 제일좋아합니다! 지금까지 은신처두 없어서 맨날 침대나 나나 사이만 헤엄치던 아인데 지금은 생이가래 사이에껴있구 엄청 좋아하네요 ㅋㅋㅋㅋ위쪽만 헤엄치구! 첫째는 수초물어대고 막내는 평소랑 다를게 없는데 ㅋㅋ이제..청소할때 일이 더 생긴거같음.. #베타 #베타물고기 #베타피쉬 #베타초보 #베타키우기 #물생활 #물고기스타그램  #베타스타그램 #생이가래 #수초 #플라캇베타 #plakatbetta #취미 #betta #bettafish #bettalover #bettacommunity #bettaholic #bettasorority #ベタ #갤럭시코이플라캇 #galaxykoibetta #HMPK #팬시캔디플라캇 #fancycanbybetta #레드드래곤플라캇 #reddragonbetta #CTPK


2Normal

주에 한번씩 아이들 발색이나 문제있나 확인해보려고 좌우 사진찍는데 오늘보니 첫째나 둘째에 비해 막내가 샷을 잘받습니다 ㅋㅋㅋㅋ처음부터 포즈잡구있는애는 막내가 처음인ㅋㅋㅋ #베타 #베타물고기 #베타피쉬 #베타초보 #베타키우기 #물생활 #물고기스타그램  #베타스타그램 #플라캇베타 #plakatbetta #취미 #betta #bettafish #bettalover #bettacommunity #bettaholic #bettasorority #ベタ #갤럭시코이플라캇 #galaxykoibetta #HMPK #팬시캔디플라캇 #fancycanbybetta #레드드래곤플라캇 #reddragonbetta #CTPK


0Normal

今天要和大家介紹CTPK鬥魚 冠尾和PK交配的品種! 看他短小精幹的樣子,在水裡游起來像是小精靈一樣,展鰭又展現羅馬戰士的風格! 🛒現在直購價300 喜歡的朋友們快私訊給我們~ 🏠地址:台中市東區十甲北街62巷1號 📍營業時間:13:00-17:00(週一~週二公休) #自繁鬥魚 #泰國鬥魚 #CTPK


0Normal

#black #orchid #ctpk #male for sale


0Normal

오늘자 물멍..! 둘째또 둥둥떠오르는거같아서 어제 걱정했는데 또여유롭게 다니는 모습보니.. 출근하기싫어지는 ㅠ 셋다 아프지말구 자라라..!^♡^)9 #베타 #베타물고기 #베타피쉬 #베타초보 #베타키우기 #물생활 #물고기스타그램  #베타스타그램 #플라캇베타 #plakatbetta #취미 #betta #bettafish #bettalover #bettacommunity #bettaholic #bettasorority #ベタ #갤럭시코이플라캇 #galaxykoibetta #HMPK #팬시캔디플라캇 #fancycanbybetta #레드드래곤플라캇 #reddragonbetta #CTPK


0Normal

아이들 사이즈 측정..! 첫째는.. 고개돌려서 그러지 손가락두마디만 하구 둘째는..두마디 오버사이즈구.. 셋째는 겨우 한마디반만한 ㅋㅋㅋㅋ 지금 둘째는 지느러미구멍살짝이랑.. 찢김이 두군데정도.. 셋째는 원래밑에 살짝 말렸는데..이번엔 반대로 말려있다.. 첫째가 건강해서 다행인데 너무 싸납게 반응해대서 뭔가불안한가 싶은... 잘키워주고 픈데 한번에 다아프면 어쩌지 싶은생각도 드네요 ㅠ 오늘저녁은 냉짱 특식해줘야지 ㅠ #베타 #베타물고기 #베타피쉬 #베타초보 #베타키우기 #물생활 #물고기스타그램  #베타스타그램 #플라캇베타 #plakatbetta #취미 #betta #bettafish #bettalover #bettacommunity #bettaholic #bettasorority #ベタ #갤럭시코이플라캇 #galaxykoibetta #HMPK #팬시캔디플라캇 #fancycanbybetta #레드드래곤플라캇 #reddragonbetta #CTPK


2Normal

#ctpk #展示級鬥魚 #青花瓷糖果冠尾將軍


0Normal

거품집대회열렸는데.. 아무도 둘째를 못이김...ㅋㅋㅋㅋㅋ정말 쪼그만 생이가래사이로 거품집이 엄청커선...ㅋㅋㅋㅋ #베타 #베타물고기 #베타피쉬 #베타초보 #베타키우기 #물생활 #물고기스타그램  #베타스타그램 #플라캇베타 #plakatbetta #취미 #betta #bettafish #bettalover #bettacommunity #bettaholic #bettasorority #ベタ #갤럭시코이플라캇 #galaxykoibetta #HMPK #팬시캔디플라캇 #fancycanbybetta #레드드래곤플라캇 #reddragonbetta #CTPK


0Normal

L E A D E R S | This week our Management Team has travelled to Nairobi to attend a Leadership Workshop together, on the topic ‘Family Reunification’. Day 1 was a success and we are so looking forward to what the next few days has to bring! #CTP #TheKCP #CTPK #Rescue #Rehabilitate #Reintegrate #FamilyReunification #FamilyStrengthening #TeamWorkMakesTheDreamWork #TheBestIsYetToCome #1MillionHome


6Normal

셋째 적응중..! 어제저녁 아침.. 에.. 첫째랑둘째처럼 먹이줬다가.. 배가 엄청뽈록해졌길래.. 먹이조절필요했구나.. 싶습니다..ㅜ 애가 애들보다 작은걸깜빡한..(._. 둘째 안쓰던 임시은신처넣어줬는데 가끔?들어가보내요 ㅋㅋㅋ #베타 #베타물고기 #베타피쉬 #베타초보 #베타키우기 #물생활 #물고기스타그램  #베타스타그램 #플라캇베타 #plakatbetta #취미 #betta #bettafish #bettalover #bettacommunity #bettaholic #bettasorority #ベタ #레드드래곤플라캇 #reddragonbetta #CTPK


0Normal

오늘 친구영업하려구 첫째데려온 #루아쿠아 갔다가 친구는 캔디코이아이데려가고 전...이아이에 꽂혔습니다.. 크라운플라캇들이 그리 이쁜애들이없었었는데...ㅜㅜㅜㅜ 제손가락보구 플레어링 하고 따라오는 조그마한모습에 냉큼 델구온...ㅠㅠㅠ #베타 #베타물고기 #베타피쉬 #베타초보 #베타키우기 #물생활 #물고기스타그램  #베타스타그램 #플라캇베타 #plakatbetta #취미 #betta #bettafish #bettalover #bettacommunity #bettaholic #bettasorority #ベタ #레드드래곤플라캇 #reddragonbetta #CTPK


0Normal

후후 오늘 환수 끝나구 스탠드 켜봤는데...훔...음..('-' #베타 #베타 #베타물고기 #베타피쉬 #베타초보 #베타키우기 #물생활 #물고기스타그램  #베타스타그램 #플라캇베타 #plakatbetta #취미 #betta #bettafish #bettalover #bettacommunity #bettaholic #bettasorority #ベタ #갤럭시코이플라캇 #galaxykoibetta #HMPK #팬시캔디플라캇 #fancycanbybetta #레드드래곤플라캇 #reddragonbetta #CTPK


0Normal

Collection of August 2019 🎉🎉 If you're interested, pls sign in and bid it at AquaGlobee.com 😉 Start Bid only 500THB !!!! Fish link 👇👇👇 https://aquaglobee.com/main/product/124 If have any problems during any process, do not hesitate to let me know. 🙏🏻🙏🏻😊 #THEMAJCHA #AquaGlobee #CTPK #Candy #Plakad #Betta


0Normal

Brian* was one of our first street connected children to be reintegrated through the street our street outreach sessions. Four years on and the story of transformation and the journey to get there is amazing! "I have been on and off the streets about 5 times since I was first rescued in 2015. Each time I was taken back home, I was in constant push and pull fight with my former life. Somehow street life always won in the pull. I didn't know how to control myself then, and so I always ran back to the ugly life of the streets. But the social workers from CTP- Kenya kept looking for me and encouraging me to return home. They really cared to know what was going on in my life and they always listened and advised me on the right thing to do. At first I gave in because I did not want to disappoint them. But then with time, I made friends with them and even began looking forward to their next visits and counselling sessions. The sessions gave me a strong foundation from which to make my decisions. I now understand that I am in charge of my life. When I remember the worry I caused my mother all the times I ran from home, I feel ashamed. She works so hard to care for my siblings and me since our father passed in many years ago. There are times that I felt undeserving of her love, yet she was always there waiting to receive me when the social workers brought me back home. I will shine in my studies and be successful so that she will be even prouder of me in her later years. I have made a firm resolve to remain home and in school so that I can change the course of my life for the better. When I look back, I can't imagine how much I was missing by being on the streets." #TheKCP #CTPK #CTP #Rescue #Restore #Reintegrate #TransformationLooksLikeSomething #SocialCareTeam #HopeIsGreater *Name changed for child protection purposes


3Normal

Morning Wednesday .. Take beauty Come to watch โชว์ นางงาม ที่บ้าน 🤩🤩🤩 }}} FOR SHOW ONLY {{{ สวยเหมือนเจ้าของเลย... 🤣🤣🤣 💖สวยงาม แต่ มีหนาม ไว้ป้องกันตัว💖 #คนบ้าชมตัวเอง #บ้าบอวันทามงานนน #ผู้หญิงเทาๆ_Ver_นางมารร้าย😈😈😈 #ClubOceanSky_by_Janjira #ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย🇹🇭 #ปลาเพาะเองน่ะจ๊ะ #CTPK


3Normal

" รางวัลชมเชย " 👏👏 #CTPK #Candy #CompGrade #THEMAJCHA 🏆


0Normal

Collection of August 2019 🎉🎉 ตัวนี้ป๋าขอนำเสนอค่ะ ปลากัดหม้อคราวน์ เพศเมีย พัฒนาจนได้สีสันที่สวยงาม ก้านหางคม แบ่งลึก ชายน้ำไม่ยาว รูปร่างสมส่วน เป็นแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์แบบมากค่ะ ราคาก็สมน้ำสมเนื้อกับความสวยงาม และความยากในการพัฒนาเลยจ้าา 😉 #Female #CTPK #Candy #THEMAJCHA


0Normal

😈อย่า กลัว ที่จะ คิด นอก กรอบ 😈อย่า กลัว ที่จะ เริ่ม ต้น ใหม่ 😈อย่า กลัว ที่จะ ต้อง เผชิญ หน้ากับ อุปสัก ✌ทุกอย่าง มันอยู่ ที่ตัว ของเรา และ เรา ทำเผื่อใคร .. ✌สู้ๆ แม้วันนี้ จะต้อง เหนื่อย ท้อ เมื้อยล้า อ่อนแรง .. นอนพัก เด๋วมันก็หาย ..✌✌✌ >>>>> coming soon <<<<< #ผู้หญิงเทาๆ_Ver_นางมารร้าย😈😈😈 #ClubOceanSky_by_Janjira #ปลากัดไทย #Marble #Halfmoon #CT #tiger #DUMBO #CTPK #NEMO #CANDY #GALAXY #COPPER #GLOD #เพ้อเจ้อวันทามงานน #ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย #ปลาเพาะเองน่ะจ๊ะ


0Normal

สวัสดี วันหยุด สนุกสุดขีด ... วันนี้ นางมาป่วน สบายล่ะ....หึหึ🤣🤣🤣 พ่อพันธ์ที่บ้าน สุดๆรึยางงงงงค่ะ #ผู้หญิงเทาๆ😈😈😈 #ClubOceanSky_by_Janjira #ปลากัดไทย #Marble #Halfmoon #CT #tiger #DUMBO #CTPK #NEMO #CANDY #GALAXY #COPPER #GLOD #เพ้อเจ้อวันทามงานน #ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย #ปลาเพาะเองน่ะจ๊ะ


0Normal

#ctpk#uaebreed


1Normal

ไอเทมใหม่ ของที่บ้าน !!!! ✌✌✌ #ผู้หญิงเทาๆ #ClubOceanSky_by_Janjira #ปลากัดไทย #Marble #Halfmoon #CT #tiger #red_dragon #DUMBO #CTPK #NEMO #CANDY #GALAXY #COPPER #GLOD #เพ้อเจ้อวันทามงานน #ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย #ปลาเพาะเองน่ะจ๊ะ


0Normal

Ready for preorder Coming this #thursday #orchid #black #ctpk #male #gradeA quality $50.


2Normal

Can you believe that one of these children was living on the streets of Kakamega just one year ago? We think that reuniting family is a GREAT reason to smile! 😄 #CTPK #TheKCP #Rescue #Restore #Reintegrate #3RProgramme #StreetConnectedChildren #TransformationLooksLikeSomething


0Normal

ยืน งง.. ใน ดง ปลา....🤣🤣🤣 อากาศดีๆก็ต้องจัด เร่งการผลิต นิสหน่อย.. รูป สุดท้าย ขอบพระคุณ ผู้ สนับสนุน อุดหนุน ปลาที่บ้าน ClubOceanSky by Janjira มากๆคร้า 🙏🙏🙏 #มัดเบาๆก่อนไปทามงานน✌✌✌ #ผู้หญิงเทาๆ #Ver_นางมารร้ายย😈😈😈 #ClubOceanSky #ปลากัดไทย #Marble #Halfmoon #CT #tiger #DUMBO #CTPK #NEMO #CANDY #GALAXY #COPPER #GLOD #เพ้อเจ้อวันทามงานน #ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย #ปลาเพาะเองน่ะจ๊ะ


0Normal

💖💖ที่ 1 ของพี่ชาย 💥ของเรา ได้ ชมเชย ก็ยังดี... ครั้งแรก สำหรับสายนี้ ครั้งแรก กับการประกวด บอกตรงๆ มือใหม่อย่างเรา มาได้ขนาดนี้ พอมีกำลังที่ก้าวเดินต่อค่าา ครั้งหน้า เจอกันใหม่ค่าาาา😊😊😊 #ผู้หญิงเทาๆ #ClubOceanSky #ปลากัดไทย #Marble #Halfmoon #CT #tiger #DUMBO #CTPK #NEMO #CANDY #GALAXY #COPPER #GLOD #เพ้อเจ้อวันทามงานน #ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย #ปลาเพาะเองน่ะจ๊ะ


0Normal

Each Betta with each shrimp #hmpk#ctpk#cupang#halfmoon#nemo#betta#bettafish


0Normal

💃 #lelangcupang💃 📖Baca dulu sebelum ikut BID 📦Biaya Packing 9K✔ 👍Boleh tanya ongkir, sebelum ikut lelang.✔ 🐷BID N RUN, dilarang🚫 🏦Payment, BNI✔ 💯Garansi, berlaku JNE YES✔ 🚚ONGKIR ditanggung Pemenang✔ 👮Jadilah pemenang yang jujur dan bertanggung jawab.😊 😇Anda menghargai kami, kami pun juga senang melayani Anda😊 5 Ekor Male king RS Size : M OB : 20K NB : 5K, 10, Babas Loncat BN : 100K Close : 🕙23.00 📆 03 Juli Buy#Domisili🔜 Cth: 50K#Depok #halfmoon #cupangslayer #kingrosetail #CTPK #crowntail #cupang #cupanghias #cupangviral #cupangmurah #cupangdepok #cupangsawangan #depokviral #bettafarmdepok #suplayercupang #komunitascupangdepok #repost #cupangkontes #bettaamazone #hobicupang #sellercupangdepok


15Normal

💃 #lelangcupang💃 📖Baca dulu sebelum ikut BID 📦Biaya Packing 9K✔ 👍Boleh tanya ongkir, sebelum ikut lelang.✔ 🐷BID N RUN, dilarang🚫 🏦Payment, BNI✔ 💯Garansi, berlaku JNE YES✔ 🚚ONGKIR ditanggung Pemenang✔ 👮Jadilah pemenang yang jujur dan bertanggung jawab.😊 😇Anda menghargai kami, kami pun juga senang melayani Anda😊 Male CTPK Fancy Size : S+ OB : 15K NB : 5K, 10, Babas Loncat BN : 100K Close : 🕙23.00 📆 03 Juli Buy#Domisili🔜 Cth: 50K#Depok #halfmoon #cupangslayer #kingrosetail #CTPK #crowntail #cupang #cupanghias #cupangviral #cupangmurah #cupangdepok #cupangsawangan #depokviral #bettafarmdepok #suplayercupang #komunitascupangdepok #repost #cupangkontes #bettaamazone #hobicupang #sellercupangdepok


0Normal

Next Page